יותר ממבט אחד על המציאות פלורליזם
אם נעיין במילון נגלה, כי המילה פלורליזם - כשמה כן היא: מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות.אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, אנו נתמקד בשתי משמעויות
למילה פלורליזם, וכל אחת תקשר אותנו לתחום ידע אחראנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות.אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזי מרכזיות למילה פלורליזם.
דף הבית    
מבואות    
מאגר מאמרים    
מאגר מקורות    
הפעלות    
מחזור חיים    
ימים טובים    


קרן החינוך למען בתי ספר תל"י: רח' אברהם גרנות 4 - ירושלים 91160 - ת"ד 16080
   eitchikli@schechter.org.il  :טל:  6790977 -02  פקס:  6481361 - 02  דוא"ל